Cancerprecisionsmedicin

Precisionsmedicin innebär att behandlingsstrategier anpassas till enskilda patienter. Eftersom inga cancrar är helt lika behöver behandlingarna ofta skräddarsys för specifika tumörer och patienter för att vara effektiva. Vid cancer baseras precisionsmedicin på specifik information om en persons tumör för att ställa diagnos, planera behandling, följa behandlingsrespons eller ge sjukdomsprognos.

I forskningsprogrammet Cancerprecisionsmedicin vill vi förstå hur faktorer som genetik, epigenetik, molekylära mekanismer, biomarkörer, cellprocesser, tumörbiologi och epidemiologi kan ligga till grund för att hitta den bästa strategin för att förebygga eller behandla sjukdomen. Vår forskning sträcker sig hela vägen från laboratoriet till sjuksängen.

Forskargrupper

Panagiotis Baliakas – Molekylär genetik vid hematologiska maligniteter

Johan Botling – Molekylär tumörpatologi

Jan Dumanski – Molekylär onkologi

Ingrid Glimelius – Kliniska, epidemiologiska och tumörbiologiska studier av olika cancerformer

Helena Jernberg Wiklund – Mekanismer för överlevnad och celldöd i multipelt myelom

Birgitta Johansson – Vårdforskning i onkologisk vård

Cecilia Lindskog Bergström – Spatiotemporal singelcellkarta över människans vävnader

Magnus Lindskog – Kliniska och epidemiologiska studier för att optimera behandling av cytostatikaresistent cancer

Marika Nestor – Målsökande radioaktiva läkemedel för förbättrad strålbehandling av cancer

Peter Nygren – Ny och individanpassad cancerbehandling

Tobias Sjöblom – Karaktärisering av molekylära förändringar i cancer

Bo Stenerlöw – Strålningsbiologi och DNA-reparation

Vladimir Tolmachev – Proteinbaserad målsökning av tumörer med radioaktiva nuklider

Senast uppdaterad: 2023-03-09