Johan Botling – Molekylär tumörpatologi

Forskargruppen i translationell tumörpatologi bildades 2008 av patologerna Patrick Micke och Johan Botling. Vår forskning bygger på övertygelsen att tillförlitlig translationell cancerforskning endast kan baseras på noggrant utvalda tumörvävnader karakteriserade av patologer. Det är bara i ljuset av tumörens cellulära komposition, d.v.s halten och typen av tumörceller, stromala celler och inflammatoriska celler, som det går att tolka den extraherade molekylära informationen på rätt sätt.

Vårt mål är att försöka förstå processerna bakom tumörers uppkomst och beteende genom att kombinera klinisk information med histopatologiska och molekylära data från mänsklig cancervävnad.
 

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-09-26