Magnus Lindskogs forskargrupp

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Mia Emanuelsson, specialistläkare

Valentina Muratidu, specialistläkare

Erik Olsson, forskarstuderande, AT-läkare

Senast uppdaterad: 2022-10-21