Experimentell och klinisk onkologi

Flaskor med blå skruvkorkDet övergripande målet för vår forskning är att öka kunskapen om de komplexa mekanismerna bakom tumörutveckling, att identifiera nya prognostiska markörer och utveckla nya behandlingsstrategier. Vi undersöker också vilka konsekvenser sjukdomen och dess behandling har för patienternas fysiska, mentala och sociala välbefinnande.

Inom forskningsprogrammet finns dels experimentella projekt som utförs i laboratoriet. Vi använder moderna molekylära metoder för att studera olika sorters tumörceller, både sådana som tagits från cancerpatienter, sådana som odlas på labbet eller i form av tumörmodeller i djur. Målet att hitta viktiga mekanismer som orsakar cancer eller som påverkar sjukdomsförloppet. Vi vill också identifiera nya markörer som kan användas för att utveckla bättre diagnos- och prognosmetoder, eller som kan fungera som mål för nya behandlingar.

I våra kliniska projekt ingår noggranna utvärderingar av effekten av olika behandlingar, för att hitta nya sätt att bedöma vilken behandling som är mest effektiv för de enskilda patienterna. Vi undersöker också nya behandlingsstrategier, till exempel immunoterapi. Med målet att förbättra den direkta vården analyserar vi effekterna av olika åtgärder för att minska biverkningar och förbättra patienternas livskvalitet.
 

Forskargrupper

Senast uppdaterad: 2021-12-29