Magnus Lindskogs forskargrupp

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Lena Cederblad, doktorand, specialistläkare

Mia Emanuelsson, specialistläkare

Valentina Muratidu, specialistläkare

Erik Olsson, forskarstuderande, AT-läkare