Medicinsk genetik och genomik

Våra forskningsprojekt handlar dels om grundläggande mekanismer inom genetik, epigenetik och genomik, dels om tillämpade frågeställningar som rör klinisk genetik, genetisk epidemiologi, cancergenetik och rättsgenetik.

Vi använder metoder som kan identifiera skillnader både i enskilda gener och i hela arvsmassan. Målet är att förstå hur arvsmassan fungerar och hitta orsaker till metabola sjukdomar, cancer, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och medfödda missbildningar.

Genom att studera den genetiska variationen hos människa kan vi öka kunskapen om människans evolution. Vi utvecklar också nya metoder för forensiska DNA-analyser, som kan användas för att analysera komplicerade prov från brottsplatser.
 

Forskargrupper

Nya metoder för kriminlatekniska och historiska DNA-analyser – Marie Allen

Avancerad DNA-sekvensering för experimentell forskning och kliniska tillämpningar – Bondeson/Annerén

Genetik och patofysiologi vid monogena sjukdomar – Niklas Dahl

Genetiska orsaker till ämnesomsättnings- och hjärt-kärlsjukdomar – Marcel den Hoed

Molekylär onkologi – Jan Dumanski

Betydelsen av genetisk variation och genuttryck för uppkomsten av humana sjukdomar – Lars Feuk

Betydelsen av förlust av Y-kromosomen (LOY) för åldrande i hälsa och sjukdom – Lars Forsberg

Humangenomik och molekylär epidemiologi – Ulf Gyllensten

Genetiken och epigenetikens roll för människors hälsa – Åsa Johansson

Proteinanalyser vid cancer och i adenovirus – Ulf Pettersson

Genreglering på genomnivå – Claes Wadelius

Reproduktionsmedicin – Helena Åkerud