Åsa Johansson – Hur påverkar genetik och livsstil vår hälsa och sjukdomsrisk?

Pipett och provrörsställ

Runt en fjärdedel av befolkningen har någon gång drabbats av en vanlig folksjukdom. Syftet med vår forskning är att undersöka hur genetik och livsstil påverkar risken för olika sjukdomar, som hjärtkärlsjukdom och inflammatoriska sjukdomar, eller hur de påverkar vår fysiska och mentala hälsa.

Under det senaste årtiondet har vi bidragit till att identifiera många gener som påverkar hälsan och risken för vanliga folksjukdomar. Trots denna framgång har bara en bråkdel av det genetiska bidraget till sjukdomar kartlagts. Inom vår forskning använder vi de nyaste teknologierna och analysmetoderna för att ytterligare öka kunskapen om de genetiska effekterna bakom våra folksjukdomar. Vi arbetar också med att skapa modeller för att identifiera individer med hög risk för olika sjukdomar.

Koppling mellan sjukdomsrisk och livsstilsfaktorer

Förutom att göra storskaliga genetiska undersökningar kartlägger vi också hur olika livsstilsfaktorer påverkar sjukdomsrisken, och hur detta kan mätas med olika molekylära teknologoer. Vi studerar hur livsstilsfaktorer integrerar med våra gener och hur effekterna skiljer sig åt mellan män och kvinnor.

Bland våra projekt ingår att undersöka hur övervikt och fettfördelning påverkar risken för cancer hos män och kvinnor med hjälp av olika avbildningsteknologier. Vi kartlägger även hur kvinnliga könshormoner, både sådana som bildas i kroppen och de som intas via preventivmedel eller hormonbehandling, påverkar risken för stroke, depression, skeletthälsa och reumatiska sjukdomar samt äggstocks-, endometrie- och bröstcancer.

Läs mer om våra projekt (på engelska)
 

Foton på gruppmedlemmarna

Senast uppdaterad: 2023-01-11