Elena Kozlova – Regenerativ neurobiologi

Mikroskopibild på neuronala stamceller som har bildat en “neurosfär2Vår forskning fokuserar på regenerering av celler i nervsystemet. På sikt har vi som mål att

  • utveckla nya behandlingsstrategier för neurodegenerativa sjukdomar, med särskilt fokus på amyotrofisk lateralskleros,
  • identifiera cellegenskaper som induceras av mikrogravitation och som kan gynna vävnadsuppbyggnad och -reparation, med särskilt fokus på neuronala stamceller och insulinproducerande betaceller, och
  • utveckla 3D-utskrivna ryggmärgs-organoider och cellkomplex bestående av både stamceller från neurallisten och betaceller.

Läs mer om vår forskning (på engelska)

Senast uppdaterad: 2023-04-17