Malin Lagerström – Sensoriska kretsar

I ryggmärgen regleras inkommande känselinformation från kroppen, till exempel smärta eller klåda. Sådana känselintryck är viktiga för vår överlevnad men om de blir långvariga försämras vår livskvalitet radikalt. Vi studerar de nätverk av nerver som förmedlar och reglerar dessa känselintryck. Hur är kretsarna organiserade, vilka nervceller ingår, vad är deras egenskaper och hur kan de styras?

Primärafferenter är nerver som först registrerar förändringar i vår miljö. Olika känselintryck förmedlas med hjälp av specifika receptorer. Brännande och isande smärta detekteras till exempel av jonkanaler som kallas TrpV1 respektive TrpA1, medan mekaniskt tryck detekteras av så kallade Piezokanaler. Olika sorters klåda förmedlas genom särskilda receptorer som skiljer sig åt beroende på vilken typ av klåda det rör sig om.

Neuronal reglering av klåda

I ryggmärgen kontaktar primärafferenterna så kallade interneuroner som stimuleras eller hämmas, vilket leder till reglering och vidare bearbetning av den inkommande signalen. Även om stora ansträngningar har gjorts för att identifiera uppkomsten av smärta och klåda, vet vi fortfarande inte så mycket om hur primärafferenterna som leder signalen till ryggmärgen regleras eller hur interneuronen justerar signalen och för den vidare. 

Vi fokuserar nu på att identifiera hur olika signalsubstanser reglerar de interneuron som förmedlar klåda och smärta. Vi använder metodutveckling, elektrofysiologi, farmakologi och avancerade transgena tekniker. Målet är att få en ökad förståelse av hur sensoriska nätverk regleras i hälsa och sjukdom, vilket förhoppningsvis kan leda till förbättrad behandling av kronisk klåda vid sjukdomar såsom eksem och psoriasis.

Vår finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-05-10