Marie Allen – Nya metoder för kriminaltekniska och historiska DNA-analyser

Kriminaltekniska prover som samlats från brottsplatser eller äldre historiska material har ofta varit utsatta för en mycket ogynnsam miljö. Det blir därför ofta en stor utmaning att utföra en DNA-analys, eftersom det DNA som utvinns ur provet kan förekomma i mycket liten mängd och dessutom vara nedbrutet och skadat. Syftet med vår forskning är att ta fram känsliga och robusta metoder för att analysera utmanande forensiska och historiska provmaterial.

Hand som håller en mikropipette
Foto: Marcus Marcetic

Vi arbetar dels med strategier där DNA från cellernas mitokondrier analyseras, vilket ger hög känslighet eftersom det finns hundratals kopior av mitokondriellt DNA (mtDNA) i varje cell. Vi arbetar även med markörer som används för att analysera DNA från cellkärnan. Med analyser av kärn-DNA (nukleärt DNA, nDNA) kan DNA-profiler i större utsträckning särskiljas från varandra och ger då ett mycket högt bevisvärde. Kriminaltekniska prover är ofta blandade på grund av att flera personer lämnat biologiska spår på samma ställe. Blandningar är även vanligt förekommande i prover tagna efter sexualbrott, och kan ofta undersökas genom att analysera markörer som är specifika för Y-kromosomen.

Analyser av gammalt och skadat DNA

Med målet att förbättra kriminaltekniska DNA-analyser har vi vidareutvecklat flera metoder som bygger på olika sekvenseringstekniker samt nästa generations sekvenseringsteknik, NGS. Med de nya metoderna kan man analysera mycket små mängder liksom skadat och nedbrutet DNA. Nya analyser med nDNA markörer kan förutsäga synliga egenskaper så som färg på ögon, hår och hud och även lockigt hår, fräknar, ansiktsdrag mm, vilket kan användas för polisen ska få spaningsinformation som kan begränsa antalet möjliga förövare i kriminalfall där det inte finns någon misstänkt.

De nya metoderna kan även användas för genetiska analyser av äldre material för att identifiera historiska personer. Som en ultimat test för våra metoder har vi undersökt benprover från Heliga Birgitta och hennes dotter Katarina, Nicolaus Copernicus och Carin Göring för att kunna fastslå eller avfärda identitet eller släktskap. Vi analyserar nu ännu äldre benmaterial i ett större samarbetsprojekt, där prover från vikingatida båtgravar i Valsgärde och ön Salme i Estland kommer utvärderas för släktskap och utseende. Våra känsliga metoder har nyligen också kommit till användning undersöka ursprunget av odlade celler inom cancerforskning.


Läs mer på den engelska sidan

Senast uppdaterad: 2022-09-01