Ulf Gyllensten – Humangenomik och molekylär epidemiologi

kvinna vid sekvenseringsapparat
 Foto: Alex & Martin

Forskningen i vår grupp är indelad i två projekt:

I det första projektet använder vi ett systembiologiskt angreppssätt för att studera människans fysiologi. Genom att kombinera matematiska modeller, datorsimuleringar och experiment undersöker vi den biologiska variationen på olika nivåer hos olika populationer av människor. Vi är intresserade av vilken effekt genetiska faktorer och yttre förhållanden så som sjukdomar, diet och livsstil har på cellernas hela uppsättning av proteiner, sockerföreningar eller fetter.

Vårt andra forskningsprojekt handlar om genetik och epidemiologi vid livmoderhalscancer. Det är den näst vanligaste cancerformen i världen hos kvinnor och orsakas av en ihållande infektion av humant papillomvirus (HPV). Vår forskning fokuserar på hur viruset sprids och kontrolleras, och på att identifiera genetiska faktorer som påverkar hur känsliga kvinnor är för att få en HPV-infektion. Vi genomför också en stor randomiserad studie där vi jämför cellprovtagning med att använda ett test för HPV-infektion för att hitta kvinnor som riskerar att utveckla livmoderhalscancer.

Läs mer om våra projekt (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-09-01