Ulf Gyllensten – Nya molekylära metoder för bättre diagnostik och screening för gynekologisk cancer

Teckning med pilar som visar på äggstockar, livmoder och livmoderhalsForskningen i vår grupp fokuserar på att utveckla nya metoder för diagnostik och screening av de tre huvudsakliga formerna av gynekologisk cancer: livmoderhalscancer (eller cervixcancer), äggstockscancer och endometricancer (eller livmodercancer). Globalt sett drabbas 1,3 miljoner kvinnor årligen av någon av dessa cancerformer, och ca femtio procent av dem avlider av sin sjukdom. För att reducera antalet kvinnor som drabbas behövs bättre test för tidig diagnostik och screening.

Identifiering av nya biomarkörer

Vi arbetar tillsammans med kliniker och kliniska forskare för att identifiera nya biomarkörer som kan användas för att förbättra diagnostiken för kvinnor som söker vård, och för att möjliggöra utvecklingen av ett screeningprogram för alla dessa cancerformer. Speciellt för äggstockscancer är tidig detektion genom screening enda möjligheten att minska dödligheten. När det gäller livmoderhalscancer arbetar vi också med att förbättra den befintliga screeningen och att utveckla screeningmodeller lämpliga för olika utvecklingsländer.

Vi arbetar med multi-omics metoder, dvs storskaliga analyser av såväl DNA, RNA och protein för att identifiera biomarkörer som kan användas för tidig detektion eller ge kunskap om cancers utvecklingsstadium.

Läs mer om våra projekt (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2023-02-22