Det mänskliga protein atlas-projektet: Antikroppsbaserad proteomik

The Human Protein Atlas-projektet (www.proteinatlas.org) är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och startades 2005 för att systematiskt utforska det humana proteomet genom att använda antikroppsbaserad vävnadsproteomik.

Denna antikroppsbaserade strategi för att utforska det mänskliga proteomet har hitills hindrats av bristen på validerade affinitetsreagenter (t.ex. antikroppar) i en skala som motsvarar hela proteomet, men inom The Human Protein Atlas är målet att skapa specifika antikroppar för alla proteiner. Genom att kombinera en ”high-troughput” produktion av affinitetsrenade antikroppar med protein-profilering i en mängd vävnader och celltyper samlade i vävnadsarrayer (TMA) syftar The Human Protein Atlas projektet till att kartlägga var alla människans ca 20,000 proteiner uttrycks i kroppen (det mänskliga proteomet). För detta syfte används protein-specifika antikroppar som genom immunohistokemi används för att färga vävnader och celler och därigenom visualisera var olika proteiner uttrycks. 

Projektet drivs vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm och vid Institutionen för genetik och patologi på Rudbeck laboratoriet, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.

 

Figur som visar flödet i HPA-projektet samt de olika ingående modulerna.


Läs mer om:

Arbetsflödet i Human Protein Atlas-projektet

Forskningen i Human Protein Atlas-projektet (endast på engelska)

Organisation vid Uppsala-siten

Human Protein Atlas websida (extern länk)

Tissue microarray-tillverkning inom Human Protein Atlas-projektet (video, extern länk)