Forskning vid IGP

Vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) bedrivs grundforskning och klinisk forskning inom genetiska sjukdomar och folksjukdomar, med tonvikt på tumörsjukdomar och diabetes. Integrationen med Akademiska sjukhuset i Uppsala gör oss till ett centrum för translationell forskning. Den bärande tanken är att kunskap om geners och molekylers funktion ska ge insikter i sjukdomsmekanismer och finna tillämpningar i ny diagnostik och behandling.

IGP finns i Rudbecklaboratoriet, vid Biomedicinskt Centrum (BMC) och vid Akademiska sjukhuset. Institutionen omfattar kliniska verksamheter vid sjukhusklinikerna klinisk immunologi, klinisk genetik, klinisk patologi, onkologi samt medicinsk strålfysik, vilket ger god tillgång till såväl kliniska prover som kliniska insikter och behov. Arbetet bedrivs i attraktiva lokaler och med en instrumentpark som i vissa avseenden är ledande i landet. Redan när Rudbecklaboratoriet grundades 1999 planerades det som ett centrum för translationell forskning.

En gemensam nämnare för vår forskning är molekylär diagnostik, där vi strävar efter att förstå sjukdomsmekanismer på molekylär nivå. Avsikten är att förbättra diagnostik, prognos och klassificering av sjukdomar samt utveckla nya typer av läkemedel. Vårt mål är att tiden från vetenskaplig upptäckt till klinisk tillämpning skall förkortas. Vi bedriver också avancerad kartläggning av arvsmassans struktur för att förstå funktioner och egenskaper hos celler eller hela organismer.

Forskningen vid IGP är indelad i sex program:
Cancerimmunterapi
Cancerprecisionsmedicin
Genomik och neurobiologi
Molekylära verktyg och funktionsgenomik
Neuroonkologi och neurodegeneration
Vaskulärbiologi

En hand som håller en pipett
Senast uppdaterad: 2022-09-19