Klinisk och experimentell patologi

Våra forskningsprojekt fokuserar på sjukdomsrelaterade vävnadsförändringar hos människa.  Målet är att förstå sjukdomars uppkomst och utveckling, förbättra diagnostiken, identifiera potentiella måltavlor som kan användas för att utveckla nya sjukdomsbehandlingar samt leta efter nya, tidigare okända förändringar.

Vi studerar både morfologiska och molekylära vävnadsförändringar. På molekylär nivå undersöker vi mutationer i DNA, förändrad genaktivitet samt om specifika proteiner finns i större eller mindre mängd i vävnader och celler. Pågående forskningsprojekt är framför allt inriktade på tumörer, inflammation och degeneration i olika organ.


Forskargrupper

Neuropatologi – Irina Alafuzoff

Hematopatologi – Rose-Marie Amini

Molekylär tumörpatologi – Johan Botling

Integrerad lungcancerpatologi – Patrick Micke

Amyloidforskning – Per Westermark