Klinisk immunologi

Forskningsområdet Klinisk immunologi omfattar forskargrupper med starkt kliniskt förankrade forskningsprofiler. Forskningsprojekten syftar till att förstå dels immunologiska mekanismer hos patienter med cancer eller autoimmuna tillstånd (diabetes, reumatism, systemisk lupus erythematosus, multipel skleros), dels olika immunreaktioner som sker när immunförsvaret kommer i kontakt med biomaterial, transplanterade organ eller celler som används för cellterapi.

Inom området utvecklas nya immun-, gen- och cellterapier samt diagnostiska och prognostiska markörer. Dessa utvärderas i kliniska prövningar i samarbete med Akademiska Sjukhuset, andra nationella och internationella universitet, immundiagnostisk industri, EU-nätverk och Nordiska nätverket för klinisk ö-transplantation.
 

Forskargrupper

Gen-, cell- och immunterapi mot cancer – Magnus Essand

Diabetesforskning – Olle Korsgren

Immunterapi för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar – Angelica Loskog

Skadlig aktivering av blodets kaskadsystem vid cellterapi och behandling med biomaterial – Bo Nilsson

Betydelsen av immunkomplex vid reumatiska sjukdomar – Johan Rönnelid

Stromala cellers roll för lymfkörtlarnas immunreglering – Maria Ulvmar