Magnus Essand – Gen-, cell- och immunterapi mot cancer

Forskargruppen utvecklar genetiskt modifierade virus och immunceller som ska användas vid behandling av cancer.

De senaste årens framgångar inom immunoterapi har nu på allvar slagit igenom inom cancerbehandlingen. Antikroppar som finjusterar aktiviteten hos vita blodkroppar (T-celler) och får dem att attackera och döda tumörceller verkar kunna bota var fjärde patient med malignt melanom som inte svarar på någon annan behandling.

T-celler som byggts om på genetisk väg för att uttrycka en chimär antigenreceptor (CAR) kan bota majoriteten av patienter med annars obotlig leukemi. Onkolytiska virus som selektivt dödar tumörceller och vilseleder immunförsvaret att tro att tumören är något främmande som bör utrotas står också inför ett genombrott.

Forskargruppen jobbar med translationell gen- och immunterapi av cancer. Tyngdpunkten ligger inom preklinisk forskning där vi studerar immunsystemets roll vid cancerbehandling. Forskargrppen utvecklar genetiskt modifierade onkolytiska virus, T-celler och dendritiska celler (DC) och utvärderar dem i modellsystem av cancer. Kliniska studier med virus som utvecklats i forskargruppen pågår och protokoll som utvecklats inom forskargruppen för expansion av T-celler är på väg in i kliniken.


Läs mer om vår forskning (endast på engelska)