Finansiärer – Marcel den Hoed

Marcel den Hoed har en forskartjänst från Hjärt-Lungfonden (20170872) och hans forskning stöds med projektbidrag från Hjärt-Lungfonden (20200602) och Vetenskapsrådet (2019-01417).

logotyp VR

logotyp hjärt-lungfonden

 

Senast uppdaterad: 2023-01-11