Masood Kamali-Moghaddam – Utveckling av tekniker att detektera sjukdomsmarkörer

Schematisk illustration av proximity ligation assay i solidfas
Schematisk illustration av
proximity ligation assay i solidfas

Vår forskning fokuserar på att utveckla och använda analysmetoden proximitetsligering. Proximitetsligering (proximity ligation assay, PLA) är ett mångsidigt verktyg för proteinanalyser. Tekniken gör det möjligt att detektera extremt låga halter av proteiner i sina biologiska miljöer. Dessutom kan man med PLA analysera interaktioner mellan proteiner samt proteinmodifieringar med hög specificitet.

Karakteristiska egenskaper hos PLA är att flera delar av ett protein måste kunna kännas igen för att det ska generera en signal, samt att det går att förstärka de erhållna signalerna.
Tillsammans gör det att analysmetoden har hög specificitet
och känslighet.

Vi tillämpar PLA för att söka efter proteiner som kan användas för att ge prognos eller ställa tidig diagnostik av olika sjukdomar. Vi analyserar också hur proteiner modifieras och samverkar, med syftet att bättre förstå uppkomsten av dessa sjukdomar. Vår primära forskning är inriktad på neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers och prionsjukdomar, samt cancersjukdomar, till exempel prostatacancer.

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2023-01-09