Xingqi Chen – Studier av cellers öden genom att undersöka enskilda celler

Målet för vår forskning är att förstå vad som bestämmer en cells öde under utveckling och vid sjukdomar. Vi utvecklar avancerade tekniker för att systematiskt kunna studera skillnader mellan enskilda celler och hitta de faktorer som är inblandade i att kontrollera specifika cellöden.

Vi är fascinerade av varför celler som innehåller exakt samma DNA ändå kan få olika öden. Vad är det till exempel som gör att vissa celler i kroppen blir till cancerceller men inte andra? Och hur kan stamceller differentiera ut till helt olika celltyper?

Vårt övergripande mål är att förstå betydelsen av epigenetisk reglering av cellers öde vid sjukdomar hos människa. Epigenetik innebär modifieringar av arvsmassan som påverkar dess funktion, utan att själva DNA-sekvensen ändras. För att uppnå detta mål har vi två huvudsakliga tillvägagångssätt:

  1. Att avläsa mikromiljön i tumörens omgivning för ett flertal celltyper från primära cancerformer med hjälp av tekniker att studera enskilda celler, så kallade singelcell-tekniker.
  2. Att utveckla avancerade singelcell-tekniker.

Resultaten från vår forskning kan ge bättre kunskap om cancerutveckling på singelcellnivå och bidra till utvecklingen av kliniska diagnosverktyg. På sikt hoppas vi kunna upptäcka nya mål för cancerbehandling.
 

Karaktärisering av flera lager av information i enskilda celler

Den senaste tidens utveckling av singelcell-tekniker har gjort det möjligt att förstå skillnader mellan celler genom att studera epigenetisk reglering, avläsning av gener och produktion av proteiner i enskilda celler.

Däremot kan analyser av bara en typ av molekyl ge en ofullständig bild av verkligheten eftersom cellens tillstånd beror på ett intrikat samspel mellan arvsmassan, genaktivitet och produktionen av proteiner. För att helt förstå cellens komplexitet behöver vi kunna karaktärisera flera lager av information som processas i en cirkulär loop i exakt samma cell.

I min tidigare verksamhet har jag fokuserat på utveckling av singelcell-tekniker. Jag har tagit fram två metoder som kan användas för att analysera flera olika egenskaper hos en cell vid ett och samma tillfälle, antingen i provrör eller i vävnader. Dessa kommer jag nu att använda i mina planerade forskningsprojekt.

Mer information på gruppens webbsida: www.chenlabuppsala.com


Nya gruppmedlemmar
Vi planerar att bygga upp en forskargrupp med olika kompetenser och letar efter mycket motiverade masterstudenter, doktorander och postdok-forskare med intresse för singelcellbiologi.
Välkommen att höra av dig till xingqi.chen@igp.uu.se.
 

Foto på gruppmedlemmarna
Xingqi Chens grupp