Neuroonkologi och neurodegeneration

Man i labbrock som håller en flaska
Foto: Alex & Martin

Forskningsprogrammet neuroonkologi består av sex forskargrupper som använder komplementära metoder för att studera cancer i nervsystemet. Vi fokuserar främst på två cancerformer – glioblastom och medulloblastom – och vårt långsiktiga mål att hitta nya behandlingar som kan förbättra utgången för patienter med dessa sjukdomar.

Glioblastom drabbar främst vuxna och är den vanligaste formen av hjärntumör. För närvarande är prognosen för glioblastompatienter mycket dålig och det finns ett stort behov av nya behandlingar.

Medulloblastom är den vanligaste typen av hjärntumör hos barn. Trots att sjukdomen har en bättre prognos än glioblastom är det många barn som inte kan botas. Dessutom får de som överlever ofta livslånga biverkningar av den aggressiva och ospecifika standardbehandlingen.

Vi har tagit oss an dessa allvarliga sjukdomar genom att försöka svara på grundläggande frågor om cancer i hjärnan och utveckla nya strategier för diagnos och behandling. Vi använder oss av flera angreppssätt så som biobanker, cellmodeller från patienter, kliniskt relevanta djurmodeller och datamodellering. Vi har ett också ett stort, internationellt nätverk av samarbetspartners. 


Forskargrupper

Karin Forsberg Nilsson – Stamceller och hjärntumörer

Finn Hallböök – Stamceller, retinal utveckling och regeneration

Mats Hellström – Immunterapi mot hjärntumörformen gliobastom

Sven Nelander – Systembiologisk kartläggning av hjärntumörer

Fredrik Swartling – Mekanismer bakom hjärntumörer hos barn

Lene Uhrbom – Molekylära och funktionella analyser av hjärntumörformen gliom

Bengt Westermark – Hjärntumörformen gliom; från sjukdomsmekanismer till behandling

Per Westermark – Amyloidforskning

Senast uppdaterad: 2023-08-16