Bengt Westermark – Hjärntumörformen gliom – från sjukdomsmekanismer till behandling

Foto på plastpipett i ett rör i ett provrörställ
                    Foto: Axel Henriksson

Vår forskning fokuserar på maligna gliom, som är den vanligaste formen av hjärntumör hos vuxna. Vi försöker förstå de molekylära mekanismerna bakom uppkomsten av tumören. Med sådan kunskap ökar möjligheten att ta fram nya behandlingsmetoder mot sjukdomen.

Vi studerar humana gliomceller i odling genom att skapa så kallade cellinjer från färsk tumörvävnad som tagits vid hjärntumöroperationer. Målet är att hitta nya substanser som kan hämma tumörcellernas tillväxt.

I ett annat projekt studerar vi sköldkörtelcancer, med målet att bestämma vilka genetiska faktorer som påverkar
utvecklingen av tumören.

Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska):

Senast uppdaterad: 2022-01-04