Fredrik Swartling – Mekanismer bakom hjärntumörer hos barn

Vår forskning går ut på att förstå hur hjärncancer hos barn utvecklas och om vi kan hitta nya behandlingar mot dessa tumörer. Vi studerar genetiska defekter och förändringar hos vissa proteiner som ofta förekommer i hjärntumörer och försöker förstå varför och hur de uppstår.

Proteiner som ofta är överproducerade i hjärntumörer som framför allt drabbar barn, är MYC-proteiner som MYC och MYCN. Vi använder olika modeller för att efterlikna de tumörer som orsakas av dessa proteiner och studerar tumörceller som vi kan odla i så kallade cellkulturer. Framför allt vill vi identifiera vilka celler i hjärnan som kan utgöra ursprungsceller för hjärntumörer och vi jämför därför dessa celltyper med prover och celler från hjärntumörpatienter.

Vi har under olika stadier av tumörutvecklingen sett att MYC-proteiner aktiveras via stabilisering i hjärnstamsceller. Dessutom samverkar MYC och MYCN med andra proteiner som vi nu hoppas vi kan använda som mål för att försöka bromsa hjärntumörens framfart och även hindra återfall av tumörerna. Vår förhoppning är att våra upptäckter kan ge en ökad förståelse för hur man ska kunna behandla dessa allvarliga cancerformer.

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Mikroskopibild som visar normal struktur hos liihjärna jämfört med den oorganiserade strukturen vid medulloblastom
      Normal struktur hos liihjärna (till vänster) jämfört med den oorganiserade strukturen vid medulloblastom
      (till höger)

Senast uppdaterad: 2022-01-04