Karin Forsberg Nilsson – Stamceller och hjärntumörer

Mikroskopbild på nervceller, astrocyter och neuronala stamceller
Nervceller (röda) och astrocyter
(gröna) från neuronala stamceller
(blått; DAPI-färgning av cellkärnor.
                        Foto: K. Holmqvist

Stamceller är omogna celler, som bygger upp individen under fosterstadiet och som under hela livet bidrar till normalt underhåll av kroppen, även i hjärnan. Under utvecklingen byggs hjärnan upp från ”multikompetenta” stamceller som gradvis antar olika specialiserade egenskaper. Vår forskning inriktar sig på de processerna, vilket ger ny information om nervsystemets utveckling och hjälper oss att förstå dess sjukdomar och skador. Vi bedriver medicinsk grundforskning i samarbete med forskare och läkare från olika forskningsområden.

Cancer är en genetisk sjukdom

Stamceller, eller något mer mogna men inte färdigbildade celler, som får genskador kan ge onormal celltillväxt vilket kan leda till tumörer i hjärnan. Glioblastom (GBM) är den vanligaste formen av hjärntumör hos vuxna med en medelöverlevnad på endast 15 månader. Bland hjärntumörer hos barn finns elakartade former som medulloblastom men de kan även drabbas av GBM. Tumörerna innehåller stamcellslika celler, ibland kallade cancerstamceller, som tros driva tumörtillväxten och vara resistenta mot tillgänglig behandling.

Forskning med hjälp av cancermodeller

Glioblastom kan delas upp i minst fyra undergrupper beroende på vilka mutationer som finns hos patienten. Ett stort antal mutationer som driver sjukdomen finns beskrivna, men mutationerna skiljer sig inom samma cancerdiagnos. Genom att etablera cancerstamceller från ett stort antal patienters tumörer och karakterisera dessa väl tar vi fram cancermodeller för forskning som kan leda till nya behandlingssätt för dessa extremt aggressiva cancrar. I samarbete med neurokirurger och neuropatologer erhåller vi, tillsammans med tre andra forskargrupper vid IGP, tumörmaterial från operationer av patienter med glioblastom och odlar framgångsrikt cancerstamceller från dessa.

Hur omvandlas stamceller till tumörceller?

Vi vill ta reda på vilka mekanismer som styr hur stamceller kan omvandlas till tumörceller, samt hur tumörceller interagerar med den omgivande friska hjärnvävnaden för att spridas. Det behövs mer kunskap om hur stamceller regleras för att förstå hur hjärntumörer uppstår, skapa markörer som kan användas för att ge prognos samt öka möjligheterna till bättre behandlingsmetoder.

Gliomceller invaderar hjärnvävnaden

Ett stort problem är gliomcellers invasivitet, det vill säga att de tränger in i omkringliggande vävnad. Om vi kan förstå hur de infiltrerar hjärnan kan vi hitta vägar att stoppa det. För att invadera måste cancercellerna bryta ner bl. a. så kallade proteoglykaner (proteiner med kolhydratkedjor) som finns på och mellan cellerna. Tumörceller har ofta förändrade proteoglykaner och vi undersöker hur det påverkar deras tillväxt och spridning. Våra modeller består av stamcellskulturer och tumörcellskulturer från patienter och möss. När det är möjligt återkopplar vi våra resultat till kliniken genom att verifiera dem i patientprover.

Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-01-04