Michael Andäng – Biofysisk stamcells- och vävnadstillväxt

I forskargruppen undersöker vi vad det är som gör att stamceller kan förnya sig. Mer kunskap om denna egenskap är nödvändigt för att utveckla regenerativa behandlingar som syftar till att återskapa celler och vävnader. Men även utvecklingen av terapier mot så kallade cancerstamceller, som ligger bakom återfall och spridning av cancer, grundar sig på förståelsen av stamcellers delningskapacitet.

Stamceller karaktäriseras av två specifika egenskaper. Dels kan de förnya sig genom att fortsätta att dela sig samtidigt som dottercellerna har kvar sin stamcellsegenskap, dels har de förmågan att differentiera till flera olika celltyper.

I vår forskning försöker vi identifiera faktorer som reglerar stamcellers förmåga att fortsätta dela sig. Vi är specifikt intresserade av vad som reglerar övergången från ett vilostadium till aktiv celldelning och faktorer som skyddar stamceller under strål- eller cellgiftsbehandling. Vi vill också hitta faktorer som kontrollerar förmågan till celldelning och metastasering hos cancerstamceller.

För att uppnå detta undersöker vi hur biofysikaliska mekanismer som membranpotential och elektrokemisk signalering påverkar stamcellers beteende och utseende i samband med tillväxt, delning och förflyttning. Vi arbetar med ett systembiologiskt angreppssätt som innefattar farmakologi, screening av små molekyler som valideras i stamceller, mus- och zebrafiskmodeller, RNA-sekvensering och olika biofysikaliska metoder.
 

Läs mer om vår forskning på den engelska sidan

Senast uppdaterad: 2022-01-04