Per Westermark – Amyloidforskning

Amyloidsjukdomar uppkommer när proteiner aggregerar och bildar så kallade amyloidfibriller. Det här är ett fenomen som förekommer som systemiska sjukdomar och vid vissa neurodegenerativa tillstånd, men också i flera andra sjukdomar, till exempel typ 2‑diabetes. Vi har ett brett intresse av olika amyloidsjukdomar, hur de uppkommer och utvecklas.

En stor del av vår forskning har vi ägnat den ärftliga formen av transthyretin-amyloidos. Vi har upptäckt att det finns två typer av sjukdomen, som skiljer sig åt med avseende på hur proteinerna processas efter att de har bildats. Med hjälp av en enkel biopsi av fettvävnaden kan vi skilja de två typerna åt. Det är viktigt eftersom det för den ena varianten finns en hög risk för progressiv kardiomyopati även efter levertransplantation, vilket är den huvudsakliga behandlingen idag.

Spridningen av amyloidsjukdomar

Ett annat av våra intresseområden är spridning av amyloidsjukdomar genom en mekanism som påminner om spridningen av prioner. Tillsammans med G.T. Westermark vid institutionen för medicinsk cellbiologi har vi använt en experimentell modell av AA-amyloidos och sett att både naturligt och icke naturligt förekommande former av amyloidfibriller kan orsaka sjukdom. I samarbete med forskare vid SLU undersöker vi möjligheten att AA-amyloid kan finnas i vår miljö och fungera som en riskfaktor för uppkomsten av AA-amyloidos hos djur och människor.

Amyloider i andra sjukdomar

Lokal förekomst av amyloid har visat sig vara viktig för Alzheimers sjukdom och typ 2‑diabetes och vi undersöker för närvarande betydelsen av amyloid för andra sjukdomar, speciellt bråck på aorta (aneurysm) och åderförkalkning (ateroskleros). Förekomsten av amyloid vid åderförkalkning är ett förbisett fenomen och vi utvärderar för närvarande ett protein som skulle kunna utgöra en amyloidfibrill vid åderförklakning

Referenslaboratorium för amyloidsjukdomar

Vårt laboratorium fungerar som ett informellt referenslaboratorium för att diagnostisera amyloidsjukdomar och vi får in ett allt större antal biopsiprover varje år. Laboratoriet fokuserar på att utveckla befintliga metoder för att bestämma typ av amyloidos. Med anledning av detta tar vi också fram nya antikroppar som kan användas i kliniska tillämpningar och vi planerar att introducera analyser med masspektroskopi.

Senast uppdaterad: 2022-09-01