Sven Nelander – Systembiologisk kartläggning av hjärntumörer

Bild som visar hur celltillväxt relaterar till celler förflyttning och tumörmassaMin grupp utvecklar nya systembiologiska strategier för att kartlägga de molekylära mekanismerna bakom uppkomsten av cancer. Med systembiologi menas att man kombinerar matematiska modeller, datorsimuleringar och experiment för att förstå komplexa biologiska system, till exempel samspelet i en cell eller vävnad. Målet med vår forskning är att ta reda på vilken betydelse regleringen av geners aktivitet har i cancerceller. Vi vill också bidra till utvecklingen av nya cancerbehandlingar som skräddarsys för enskilda patienter.

Vi studerar framför allt hjärntumörformen glioblastom, som drabbar fler än 10 000 européer varje år. Vi håller på att sätta upp en unik plattform för att studera så kallade cancerstamceller i glioblastom. Cancerstamceller utgör en liten andel av cancercellerna i tumören men de har en avgörande roll för sjukdomsutvecklingen och risken för återfall.

Vi har tillgång till en unik svensk samling med över 100 patientspecifika, uppodlade kulturer av cancerstamceller. Material från denna samling använder vi för molekylär karaktärisering, datorsimuleringar och cellexperiment med så kallad mikrofluidikteknik, som gör det möjligt att mycket effektivt mäta komplexa förändringar i stamceller som behandlas med läkemedel.

Forskargruppen utvecklar även nya beräkningsverktyg och andra resurser för cancerforskning, till exempel EPoC and den nya resursen Cancerlandscapes.

Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-01-04