Theresa Vincent – Cancer- och stamcellsterapi

Mikroskopbild på metastaserande celler i bröstcancer
       Mikroskopbild på metastaserande
       celler i bröstcancer.

Nittionio procent av alla dödsfall i cancer beror på att cancern har spridit sig och bildat metastaser på andra ställen i kroppen. Vår forskning fokuserar på hur tumörcellerna kan förflytta sig från tumören till blod- eller lymfkärl där de sedan kan spridas vidare. Målet är att få en bättre förståelse för den komplicerade process som tumörspridning innebär och att våra resultat på sikt kan komma att användas i kliniska tillämpningar.

Det är bara en liten andel av cellerna i en tumör som klarar av att förflytta sig några längre avstånd. Cellerna som gör det liknar stamceller och har också förmågan att ge upphov till nya tumörceller. En möjlighet att behandla cancer skulle kunna vara att slå ut sådana cancerstamceller.

Tidigare forskning har visat att tumörceller omvandlas till cancerstamceller under den process då de förflyttar sig från tumören ut i cirkulationen. I våra projekt studerar vi vad det är som händer i tumörcellerna i denna process – vad det är som initierar förflyttningen och betydelsen av olika signalmolekyler. Vi är också intresserade av hur mekaniskt tryck i tumörens mikromiljö påverkar metastaseringen.

Läs mer om vår forskning på den engelska sidan

Senast uppdaterad: 2022-01-04