Theresa Vincents forskargrupp

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Associerade gruppmedlemmar

Vid Karolinska Institutet:
Jennifer Feenstra, postdok, jennifer.feenstra@ki.se
Theresa Mader, FoU-praktikant, theresa.mader@ki.se

Vid Weill Cornell Medical College, Cornell University International:
Linda Bojmar, doktorand
Randall Dass, doktorand