Vaskulärbiologi

Mikroskopibild som visar blodkärlstillväxt in vitroNybildning av blodkärl är en viktig och starkt reglerad process som under normala förhållanden sker under fosterutvecklingen, vid sårläkning och i den kvinnliga menstruationscykeln. Men i flera sjukdomstillstånd, till exempel cancer, sker en överdriven blodkärlsnybildning vilket leder till oorganiserade blodkärl med försämrad funktion, vilket kan förvärra sjukdomen.

I forskningsprogrammet Vaskulärbiologi studerar vi hur blodkärlsnybildningen kontrolleras, både under embryoutveckling, hos vuxna och vid sjukdomar, framför allt cancer. Vi är särskilt intresserade av hur tillväxtfaktorer och andra proteiner stimulerar eller hämmar blodkärslnybildningen samt hur kärlens genomsläpplighet för molekyler och celler regleras i centrala nervsystemet och andra organ. Vi studerar också mekanismerna för hur lymfkärl bildas och hur de fungerar.

Forskargrupper

Senast uppdaterad: 2023-01-30