Vaskulärbiologi

Det kardiovaskulära systemet består av hjärta, blod- och lymfkärl samt cirkulation av blod och lymfa. Det har viktiga roller som är avgörande för vävnadstillväxt och -funktion, underhåll av kroppens vätskebalans och kontroll av vårt immunsystem. Vaskulär dysfunktion är kopplad till flera sjukdomar, inklusive cancer.

I forskningsprogrammet Vaskulärbiologi studerar vi de mekanismer som reglerar blod- och lymfkärlens tillväxt och funktion under embryoutveckling, hos vuxna individer och vid sjukdom. Ett särskilt fokus i vår forskning är att förstå den molekylära bakgrunden till specialiseringen av kärlen som krävs för att olika organ ska kunna uppfylla sina unika funktioner. Vi studerar också mekanismer bakom kärlsjukdomar, inklusive kärlmissbildningar, samt hur kärl- och immunsystemet koordinerat bidrar till sjukdomar som cancer, autoimmuna sjukdomar och tromboinflammation.

Forskargrupper

Pontus Aspenström – Rho GTPasers roll för cancercellers rörelseförmåga

Christer Betsholtz – Utvecklingsgenetik

Lena Claesson-Welsh – Vaskulärbiologi

Anna Dimberg – Hur kan blodkärlen påverka tumörens tillväxt?

Konstantin Gängel – Blodkärlsmissbildningar

Kaska Koltowska – Cellulär och molekylär kontroll av lymfkärlsuppbyggnad

Peetra Magnusson – Inflammation, trombos och ischemi i kärlbiologi

Taija Mäkinen – Reglering av lymfkärlssystemet

Bo Nilsson – Tromboinflammation vid sjukdomsbehandling

Johan Rönnelid – Immunkomplex och immunkomplexassocierade autoantikroppar vid reumatiska sjukdomar

Senast uppdaterad: 2023-08-16