Anna Dimberg – Hur kan blodkärlen påverka tumörens tillväxt?

Vår forskning är fokuserad på att förstå hur tumörens blodkärl påverkar cancerprogression genom att reglera mikromiljön. Målet med forskningen är att identifiera nya sätt att angripa tumörens blodkärl som kan förbättra svaret på cancerbehandling, framförallt immunterapi.


Nybildning av blodkärl och inflammation är nära sammankopplade processer som påverkar utvecklingen av flera olika sjukdomar, inklusive cancer. Blodkärlens väggar täcks av så kallade endotelceller som har en avgörande betydelse i båda processerna. Endotelcellerna inleder bildandet av nya kärl efter att de mottagit signaler i form av tillväxtfaktorer. De reglerar också i vilken mån inflammatoriska celler kan rekryteras från blodet och komma ut från blodkärlen till den omgivande vävnaden.

Blodkärl i tumörer skiljer sig från normala kärl både till utseende och funktion. Vår forskning är inriktad på att förstå hur de abnorma blodkärlen påverkar tumörens tillväxt och svaret på cancerterapi. Vi studerar proteiner som uttrycks specifikt i endotelceller i tumörblodkärl. Sådana proteiner skulle kunna utgöra nya mål för att behandla cancer. Vi undersöker också hur tumörens blodkärl kontrollerar rekryteringen av inflammatoriska celler till tumörvävnaden, och hur denna process kan effektiviseras genom att påverka tumörkärlens funktion.

Läs mer om våra projekt (endast på engelska)
 

Senast uppdaterad: 2023-01-25