Bo Nilsson – Tromboinflammation vid sjukdomsbehandling

Vår forskning fokuserar på blodets kaskadsystem. Vi är särskilt intresserade av mekanismerna bakom uppkomsten av blodpropp och inflammation, så kallad tromboinflammation, som triggas av kaskadsystemet.

Blodets kaskadsystem består av komplement-, kontakt-, koagulations och fibrinolyssystemen. Framför allt komplementsystemet, men även de andra systemen, ingår i det medfödda immunförsvaret. Komplementsystemets huvudsakliga funktion är att rena kroppen från främmande ämnen t.ex. mikroorganismer, cellrester, immunkomplex och främmande material. Kontakt-, koagulations- och fibrinolyssystemen är främst inblandade i blodlevringen men de medverkar också vid inflammation.

Den fysiologiska funktionen för tromboinflammation är att sätta igång läknings- och reparationsprocesser i kroppen. Detta triggas av det medfödda immunförsvaret, d.v.s. i huvudsak blodets kaskadsystem, och leder till att vita blodkroppar, blodplättar och blodkärlsceller aktiveras. Slutresultatet är att blodproppar och en immunologisk reaktion uppkommer.

Tromboinflammation vid sjukdomar och behandlingar

Tromboinflammation är också en viktig sjukdomsfysiologisk process som är inblandad i flera kliniska tillstånd och behandlingar:

  • Vid transplantation av celler och cellaggregat.
  • Vid transplantation av hela organ.
  • Vid bildning av blodproppar vid t.ex. hjärtinfarkt, stroke och andra hjärtkärlsjukdomar.
  • Vid reumatiska tillstånd, t.ex. sklerodermi och SLE.
  • Vid administration av läkemedel med hjälp av virus, polymerer eller liposomer.
  • Vid insättning av implantat av biomaterial, t.ex. höftproteser, eller användning av dialys- och hjärtlungmaskiner.

Syftet med våra projekt är att klargöra mekanismerna bakom tromboinflammation och utveckla strategier för att undvika de skador som tromboinflammation orsakar på transplanterade celler, organ eller implantat av biomaterial.
 

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)Logotyp för World kidney day

StemTherapy

Senast uppdaterad: 2023-03-14