Christer Betsholtz – Utvecklingsgenetik

Vår grupp studerar de cellulära och molekylära mekanismerna bakom nybildning av blodkärl, kärlpermeabilitet och andra funktioner hos blodkärl under embryoutveckling, hos vuxna och vid sjukdomar. Vi är särskilt intresserade av två typer av celler som kallas mikrovaskulära pericyter och perivaskulära fibroblaster och som finns runt blodkärlen i hjärnan.

Pericyter ingår i alla blodkapillärer, kroppens tunnaste blodkärl, men mycket lite är känt om deras funktion, varken i friska kärl eller vid sjukdomar. I vår forskning använder vi in vivo- och in vitro-tekniker för att ta reda på pericyternas funktion i olika situationer i olika organ. Perivaskulära hjärnfibroblaster är en nyligen upptäckt grupp av celler som finns längs de större blodkärlen i hjärnan. Deras biologi, ursprung och funktionella betydelse har ännu inte beskrivits.

Betydelsen av hjärnpericyter och -fibroblaster

Ett av våra viktigaste mål är att förstå vilken roll hjärnpericyter och -fibroblaster har under normal utveckling, i den mogna och åldrande hjärnan och vid sjukdomar. Vi använder avancerade genetiska modeller så som neurodegenerativa sjukdomar, hjärncancer och kärlmissbildningar. För analyserna använder vi tekniker som singelcell-sekvensering, bioinformatik, immunofluorescens-infärgning och konfokalmikroskopi.

Studier av tillväxtfaktorn PDGF

I labbet har vi länge varit intresserade av en grupp tillväxtfaktorer som kallas platelet-derived growth factor (PDGF) och deras roll under utvecklingen. Det finns två olika receptorer för PDGF, en finns i pericyter och den andra i perivaskulära fibroblaster. Vi studerar betydelsen av PDGF (och andra tillväxtfaktorer) både under embryoutvecklingen och utvecklingen efter födseln och vid sjukdomsprocesser hos vuxna individer. En del av våra frågeställningar ligger även utanför området vaskulärbiologi.

Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)

Blodkärl i hjärnhinnan som syns i efter infärgning med olika metoder
Blodkärl i hjärnhinnan utanför hjärnan. Foto: Johanna Andrae

Senast uppdaterad: 2022-09-01