Christer Betsholtz – Utvecklingsgenetik

Mikroskopibild av ett embryo under utveckling
Foto: Barbara Lavina-Siemsen

Vår grupp studerar de cellulära och molekylära mekanismerna bakom nybildning av blodkärl, kärlpermeabilitet och andra funktioner hos blodkärl under embryoutveckling, hos vuxna och vid sjukdomar.

Vi är särskilt intresserade av en typ av celler som kallas mikrovaskulära pericyter. Dessa celler finns i anslutning till alla kapillärer, kroppens tunnaste blodkärl, men mycket lite är känt om deras funktion, varken i friska kärl eller vid sjukdomar. I vår forskning använder vi in vivo- och in vitro-tekniker för att ta reda på pericyternas funktion i olika organ.

Andra fokusområden rör mekanismerna bakom hur blodkärlen växer till samt vilken roll så kallade G-proteinkopplade receptorer har i denna process. Ett av våra större projekt handlar pericyternas betydelse för blod-hjärnbarriären, den komplexa struktur i hjärnans blodkärl som förhindrar att substanser och celler i blodet når hjärnvävnaden.

Frågställningar utanför vaskulärbiologin

Några av våra frågeställningar berör ämnen utanför vaskulärbiologiområdet. Med ett brett perspektiv studerar vi betydelsen av PDGF (platelet-derived growth factor) och andra tillväxtfaktorer både under fosterutveckling och efter födseln samt under sjukdomsprocesser i vuxna organismer, till exempel cancer och förkalkning i hjärnan och neurodegeneration.

Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)