Christer Betsholtz forskargrupp

Gruppmedlemmar

Christer Betsholtz
Professor i
tumörbiologi
 
Marja
Andaloussi Mäe
Forskare
 
Johanna Andrae
Forskare
 
Leonor
Segurado Gouveia

Assistent med
doktoranduppgifter
Porträtt Konstantin Gängel Porträtt Helene Leksell
Konstantin Gängel
Forskare
 
Bàrbara
Laviña Siemsen
Forskare
 
Helene Leksell
BMA
Michael
Vanlandewijck

Postdok
Alberto Alvarez
Doktorand
Jana Chmielniakova
Laboratorieassistent
 
Liqun He
Forskare
Khayrun Nahar
Doktorand
 
Riika Pietilä
Postdok
 
Ying Sun
Bioinformatiker