Elisabetta Dejana – Nya strategier att minska blodkärlsnybildning i tumörer

Vår forskning är inriktad på att förstå mekanismerna som reglerar hur blodkärl bildas i tumörer, med syfte att kunna motverka att det sker.

En av de nyskapande aspekterna i behandlingen av cancer har varit att minska tumörtillväxt genom att förhindra blodtillflödet till tumören. Idén är att om tumören ”svälter” så kommer den inte att växa till utan istället krympa ihop och bli mer mottaglig för cellgifts- och strålbehandling.

Cancerceller reglerar nybildningen av tumörens egna blodkärl genom att rekrytera kärl från omgivande vävnad. Men de kärl som bildas är strukturellt och funktionellt abnorma. Kärlen läcker och slingrar sig och de är vidgade och har förlorat sin inbördes organisation. Cellerna i blodkärlsväggarna har förändrad morfologi och de drar ofta ihop sig så att den omgivande vävnaden och tumörcellerna exponeras för blodflödet.

De strukturella förändringarna hos tumörblodkärlen leder till ansamling av vätska och blödningar vilket bidrar till ökat tryck i vävnaden, dålig syresättning och förhöjd syrahalt i blodet. Den försämrade blodtillförseln och det högre trycket gör att vävnaderna dör i vissa områden och minskar möjligheterna för läkemedel att nå tumören.

Dessa observationer antyder att en normalisering av blodkärlen i tumören kan vara viktig för att förbättra genomblödningen av tumören och därmed förbättra cancerbehandlingen. Dessutom kan normaliserade kärl vara mindre benägna att ta upp och sprida tumörceller till andra delar av kroppen.

I vår forskning vill vi ta reda på hur nybildningen av blodkärl i tumörer går till och kontrolleras. Vi gör försök både in vivo, i tumörmodeller och genetiskt modifierade organismer, och in vitro, med odlade blodkärlsceller med olika ursprung.


Läs mer om våra forskningsprojekt (endast på engelska)

logotyp för ifomForskargruppen har också verksamhet vid IFOM (the FIRC Institute of Molecular Oncology)

Senast uppdaterad: 2022-09-01