Johan Rönnelid – Betydelsen av immunkomplex vid reumatiska sjukdomar

Vi studerar immunkomplex och deras betydelse för sjukdomsutveckling. Större förståelse för effekten av immunkomplex kan leda till nya behandlingsprinciper där olika patientgrupper kan få olika behandling beroende på vilka immunkomplex de uppvisar.

Ämnen som gör att immunsystemet bildar antikroppar kallas för antigen. När antigen förenas med specifika antikroppar bildas så kallade immunkomplex, IC (Immune Complex). IC kan påvisas i cirkulationen och i vävnader vid reumatologiska och infektiösa sjukdomstillstånd.

I vår forskning studerar vi funktionen hos IC; hur de reglerar produktionen av både inflammationsdrivande och inflammationshämmande ämnen. Vi karakteriserar betydelsen av IC och IC-associerade autoantikroppar (antikroppar mot kroppsegna ämnen) hos patienter med kända IC-associerade sjukdomstillstånd, främst reumatoid artrit (RA), men även systemisk lupus erythematosus (SLE) och tropiska infektioner som Leishmania donovani och Onchocerca volvulus.

Projektet bygger på samspel mellan immunologisk grundforskning och klinisk forskning inom framför allt reumatologi. Den basala forskningen går ut på att karakterisera IC-inducerade immunreaktioner och utveckla nya metoder för att mäta IC-effekter och IC-associerade autoantikroppar. Sådana mätresultat sätts sedan i relation till hur patienten mår antingen vid provtagningstillfället eller senare. Arbetet sker tillsammans med kollegor i framför allt Sverige, Holland, Storbritannien, Island och Sudan.

På klinisk nivå undersöker vi vilken betydelse IC-utlösta mekanismer har för uppkomst och fortsatt sjukdomsaktivitet vid reumatiska sjukdomar och kroniska infektioner. I ett projekt har vi sett att förekomsten av antikroppar mot ledkollagen typ II och IC innehållande dessa antikroppar kan knytas till en grupp RA-patienter som har akuta inflammationstecken och ledskador mycket tidigt, redan vid diagnostillfället. Detta skiljer sig från den största gruppen RA-patienter som har antikroppar mot citrullinerade proteiner och som istället kännetecknas av sent uppträdande inflammation.

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-09-01