Maria Ulvmar – Vaskulär immunologi

Våra blod- och lymfkärl spelar en viktig roll i immunförsvaret genom att fungera som ett transportsystem för immuncellerna. Vår grupp är speciellt intresserad av de kärl som finns i lymfkörtlarna. Vi vill ta reda på hur dessa kärl reglerar immunförsvaret och hur cancerinducerade förändringar av lymfkörtlarnas vaskulatur påverkar immuncellerna. Målet är att hitta nya sätt att förbättra immunsvaret mot cancer och förhindra spridningen av tumörceller i kroppen.

Lymfkörtlarna är små organ, fyllda med immunceller och strategiskt placerade i nästan alla delar av kroppen. Olika typer av immunceller har sin bestämda plats i lymfkörtlarna och den indelningen styrs av lymf- och blodkärl tillsammans med andra stödjeceller, som tillsammans utgör lymfkörtlarnas så kallade stroma.

Lymfkörtlarna reglerar immunförsvaret

Lymfkörtlarna är viktiga för att effektivt aktivera och reglera vårt adaptiva immunförsvar, vilket också har en viktig funktion i kroppens förmåga att bekämpa cancer. Spridning av cancerceller till den dränerande lymfkörteln (portvaktskörteln) kan i flera cancertyper såsom bröstcancer och malignt melanom vara första steget till att cancern sedan sprider sig vidare i kroppen.

Vår egen och andras tidigare forskning har visat att kärlen i lymfkörtlarna har en unik och komplex specialisering som gör att de inte enbart bidrar till transport av immunceller utan dessutom direkt påverkar kroppens förmåga till aktivering och reglering av immunförsvaret genom att uttrycka immunreglerande proteiner.

Ökad kunskap om regleringen av immunsvaret

Vår forskning har två överlappande mål:

  1. Vi vill få ytterligare kunskap om den molekylära specialiseringen av lymfkörtelns kärl och hur de reglerar vårt immunförsvar under normala förhållanden.
  2. Vi vill förstå hur cancerinducerade förändringar av lymfkörtlarnas stroma påverkar immunsvaret vid cancer och cancercellernas förmåga att sprida sig vidare i kroppen (metastasera).

Cellsortering och test av geners funktion

Forskargruppen är specialiserad inom avancerad flödescytometri och cellsortering. Genom att använda unika kombinationer av fluorescerande rapportörgener och antikroppar kan vi sortera ut specifika grupper av endotelceller med hög precision.

Vi använder även genetiska modeller för att testa olika geners funktion, specifikt i kärlen, och avancerad bildanalys för att förstå hur olika gener bidrar till att reglera immunsvaret, under normala förhållanden och vid cancer. Parallellt med vår experimentella forskning studerar vi lymfkörtlar från patienter med bröstcancer, en cancertyp som ofta visar spridning till lymfkörtlarna. 

Förbättrat immunsvar mot cancer

Med vår forskning vill vi på längre sikt identifiera nya sätt att förbättra immunsvaret mot cancer och motverka spridningen av tumörceller i kroppen. Våra studier syftar även till att identifiera nya så kallade biomarkörer, som t.ex. kan vara förändringar i produktionen av olika immunreglerande proteiner.

Se en kort film från Beijerstiftelsen där Maria Ulvmar presenterar sin forskning

Twitter: @ulvmar_maria

Mikroskopibild på en lymfkörtel från människa
Bilden visar en lymfkörtel från människa. B-celler syns i lila, fibroblastceller i gult och kärlen i grönt.

Senast uppdaterad: 2022-09-01