Marie Jeansson – Angiopoietiners roll vid ärrbildning

Vår forskning syftar till att förstå cellulära och molekylära mekanismer bakom utvecklingen av ärrvävnad (fibros). Det finns idag ingen effektiv behandling mot fibros och målet är att öka den grundläggande kunskapen vilket kan leda till utvecklingen av nya behandlingsmetoder. Framför allt är vi intresserade av en grupp proteiner som kallas angiopoietiner och deras roll vid utvecklingen av fibros.

Så vad är då fibros? Fibros är en process där bindväv bildas för hjälpa till att reparera en tillfällig skada, exempelvis vid sårläkning. Fibros kan också uppstå i organ vid olika sjukdomstillstånd vilket kan få allvarliga konsekvenser. När den vanliga vävnaden i organet börjar ersättas av ärrvävnad minskar organets förmåga att utföra sin normala uppgift i kroppen. Det finns flera sjukdomar där ärrbildning är central, exempelvis hjärtfibros, njurfibros, ateroskleros, astma, skrumplever, sklerodermi och lungfibros.

Angiopoietiner är en grupp proteiner som binder till receptorn Tek (även kallad Tie2), som finns på. endotelcellerna, d.v.s. de celler som täcker blodkärlens insida. Bindningen till Tek-receptorn leder till signaler som främjar stabilisering av blodkärlet. Vid flera sjukdomstillstånd minskar signaleringen genom Tek vilket har visat sig ha ett samband med kliniska komplikationer vid t.ex. hjärt-kärlsjukdom, malaria och blodförgiftning.

Förutom angiopoietinernas betydelse för fibros är vi också intresserade av deras roll vid tumörtillväxt och metastasering samt vid njursjukdomar.


Artikel om Marie Jeanssons forskning i International Innovation.