Peetra Magnusson – Inflammation, trombos och ischemi i kärlbiologi

I vår forskning fokuserar vi på att öka förståelsen kring dysfunktionella blodkärl, fram för allt i hjärnan, och hur blodkärlen kan skyddas mot syrebrist. Med ökad kunskap om hemostas i kärlmissbildningar i hjärnan och hur syrebrist påverkar kärl så vill vi hitta terapeutiska metoder genom att återanvända redan godkända läkemedel.

Bild på omslag av tidskriften Blood
En av våra artiklar blev omslagsbild på tidskriften Blood.

Senast uppdaterad: 2023-03-20