Ny förståelse för hur lungblåsorna utvecklas

2019-06-05

I lungorna finns ett stort antal små blåsor där syre tas upp från luften till blodet. Forskare från IGP visar i en studie som i dagarna publicerats i tidskriften Development att en viss typ av stödjeceller är beroende av proteinet PDGF-A under just den tid då lungblåsorna bildas. En ökad förståelse av denna process kan leda till bättre behandling av lungorna hos för tidigt födda barn samt hos vuxna med lungsjukdomar. 

För att kunna ta upp tillräckligt stora mängder syre ifrån luften är våra lungor uppdelade i mängder av små lungblåsor som kallas alveoler. Hos människan bildas alveolerna runt födseln. Processen leder till att ytan för syreupptagning ökar så att lungan kan tillgodose den växande kroppen med tillräckliga mängder syre.

Forskare från IGP har nu visat att en viss typ av stödjeceller, så kallade myofibroblaster, är beroende av proteinet PDGF-A under just den tid då alveolerna bildas. Att PDGF-A är nödvändigt då alveolerna bildas är känt sedan tidigare. Däremot har det hittills varit okänt vilka celltyper i lungan som påverkas av PDGF-A och hur de cellerna i sin tur leder till bildandet av alveoler. Olika hypoteser har lagts fram genom åren, och vissa av dessa har refererats till så många gånger att man nästan har glömt bort att hypoteserna aldrig har kunnat bevisas.

Vi har etablerat ett flertal genetiskt förändrade musstammar. Med hjälp av dessa har vi kunnat identifiera och analysera de celler som bildar PDGF-A och även följa de celler som svarar på signaler, säger Johanna Andrae, forskare vid IGP, som har lett den aktuella studien.

Genom att slå ut genen för PDGF-A specifikt i utvalda lungceller har forskarna kunnat visa att myofibroblasterna behöver PDGF-A för att kunna gå samman och bilda ringar av cellskelettproteinet aktin. Aktinringarna håller i sin tur samman den expanderande lungvävnaden, så att alveolerna pressas fram.

Det projekt som nu publiceras bygger på grundforskning och förståelsen för hur alveolerna bildas är viktig kunskap.

Vi hoppas och tror att våra data kommer ligga till grund för nya mer målriktade forskningsprojekt som kan bidra till bättre behandling för såväl för tidigt födda barn med skador på lungorna som för vuxna människor med lungemfysem, orsakat av exempelvis KOL, säger Johanna Andrae.
 

Mer information:
Artikel i Development
Johanna Andraes forskning i Christer Betsholtz grupp