Kirurgi oftast tillräckligt för att undvika återfall vid tjocktarmscancer

2019-06-05

En ny studie från IGP visar att många patienter med tjocktarmscancer inte behöver någon cellgiftsbehandling och att bland de patienter som har nytta av cellgiftsbehandling behöver den inte vara lika intensiv för alla.

Tjocktarmscancer behandlas vanligtvis med operation men för att minska risken för återfall ges ibland också cellgiftsbehandling. Tack vare de senaste decenniernas förbättringar i vården har risken för återfall minskat vilket kan påverka nyttan med att ge cellgifter som ofta ger besvärliga biverkningar.

I en ny studie från IGP har Erik Osterman och Bengt Glimelius gått igenom data från svenska patienter som under åren 2007–2012 opererats för tjocktarmscancer för att bedöma om det med dagens behandling och vård är motiverat att ge cellgiftsbehandling för att minska risken för återfall.

– Vi analyserade data från över 14 000 patienter och såg att återfallsrisken efter kirurgi var fem procent i det minst avancerade stadiet, tolv procent vid djupväxande tumör, det vill säga stadie II, och trettiotre procent vid lymfkörtelmetastaser vilket är stadie III. Det är lägre siffror än i äldre material, som dagens riktlinjer för behandling utgår ifrån, säger Erik Osterman.

Baserat på dessa risknivåer kunde forskarna beräkna att för många patienter i stadie II skulle cellgiftsbehandling tillsammans med kirurgi göra att man kan undvika två återfall per hundra behandlade patienter. För många patienter i stadie III skulle fyra till fem återfall per hundra behandlade patienter kunna undvikas med ett cellgift och ytterligare tre per hundra behandlade om två cellgifter användes.

– Dessa vinster bör anses vara för små jämfört med risken för allvarliga biverkningar för att motivera cellgiftsbehandling hos lågriskpatienter i stadie II. Det är heller inte motiverat med dubbel behandling hos patienter med låg risk i stadie III. Vår slutsats är att det med hjälp av tumörklassificering och olika riskfaktorer går att identifiera en stor grupp patienter som har en så låg återfallsrisk att det är tveksam om någon cellgiftsbehandling behövs, säger Erik Osterman.

Studien har publicerats i tidskriften Diseases of the Colon and Rectum.
 

Mer information:
Artikel i Diseases of the Colon and Rectum