Lovande metod för cancerbehandling lyfts fram av forskningstidskrift

2019-06-05

I senaste numret av tidskriften Journal of Nuclear Medicine lyfts en studie från IGP fram som månadens huvudartikel. Studien som letts av Vladimir Tolmachev visar på en ny lovande metod att behandla cancer genom att leverera radioaktiva substanser till tumörer.

Ett sätt att behandla cancer är att leverera radioaktiva substanser, så kallade radionuklider, in i tumören så att strålningen dödar cancercellerna eller minskar deras tillväxt. För att radionukliderna ska levereras in i tumören, och inte hamna i andra vävnader eller organ, måste de kopplas till ämnen som specifikt känner igen cancercellerna.

Affibody-molekyler är en typ av sådana målsökande ämnen men deras användning i cancerbehandling har hittills förhindrats av att de tas upp och ansamlas i njurarna. I den aktuella studien har forskarna undersökt en metod att förbehandla Affibody-molekylerna så att de kan riktas mot en tumör och leverera radionuklider där, samtidigt som de rensas bort snabbare från njurarna.

Resultaten visar att med denna typ av förbehandling kan Affibody-kopplade radionuklider användas på ett säkert sätt i patienter och skulle därmed kunna utvecklas till en ny metod för strålbehandling av cancer.

Studien har gjorts i samarbete med forskare vid institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet, KTH samt vid Erasmus MC i Nederländerna.
 

Mer information:
Pressmeddelande från Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (på engelska)
Artikel i Journal of Nuclear Medicine
Bilder från artikeln presenteras också på tidskriftens omslag
Vladimir Tolmachevs forskning
Patrick Mickes forskning