Immunsvarets bredd kopplat till grad av inflammation och ledskada vid reumatoid artrit

2019-06-05

Vid diagnostik av ledgångsreumatism mäts vanligen antikroppar mot aminosyran citrullin. I en ny studie från Johan Rönnelids grupp vid IGP visas att det framför allt är en bred mix av olika antikroppar i leden som kan kopplas till höggradig inflammation och ledskada. Fynden, som publicerats i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases, kan på sikt leda till förbättrad diagnostik.

Ledgångsreumatism, eller reumatoid artrit (RA), är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar leder och andra organ. Som hjälp vid diagnostik av sjukdomen analyseras antikroppar mot aminosyran citrullin, ACPA (anti-citrullinerade protein-antikroppar), som bildas i samband med inflammation. ACPA kan påvisas hos ungefär två tredjedelar av alla patienter med reumatisk artrit.

In den aktuella studien har Azita Sohrabian, doktorand i Johan Rönnelids grupp, använt en metod för att rena fram immunkomplex från olika kroppsvätskor, och sedan kombinerat denna metod med att mäta 19 ACPA mot olika citrullininnehållande proteinfragment i serum, ledvätska och i immunkomplex från 77 RA-patienter.

Resultaten visade att ACPA kan vara sjukdomsdrivande genom att bilda immunkomplex i lederna hos RA-patienter, där dessa immunkomplex sedan kan driva inflammation i leden. Däremot verkar ingen enskild ACPA vara speciellt viktig utan det är en bred ACPA-repertoar i immunkomplex från lederna som driver den lokala inflammationen och ledskadeprocessen vid RA. Fynden överensstämmer med vad som tidigare visats vid antikroppsinducerad ledinflammation hos försöksdjur, där flera olika antikroppar mot samma protein behövs samtidigt för att skapa inflammation.
 

Mer information:
Pressmeddelande Uppsala universitet
Artikel i Annals of the Rheumatic Diseases
Johan Rönnelids forskning