Självprovtagning identifierar fler kvinnor med risk för livmoderhalscancer

2019-06-05

Genom att använda självprovtagning följt av HPV-test skulle mer än dubbelt så många kvinnor med risk för livmoderhalscancer kunna identifieras och erbjudas förebyggande behandling. Det visar en ny studie av Ulf Gyllenstens forskargrupp som publiceras i tidskriften British Journal of Cancer.

Screeningen för livmoderhalscancer har under lång tid baserats på cellprovtagning för cytologi. Denna metod reducerade till en början antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige till hälften men därefter har metoden haft svårt att uppnå ytterligare effekt.

I den nya studien har forskarna jämfört dagens screening baserat på cytologi och provtagning hos barnmorska, med att kvinnan själv tar ett prov och skickar in det för analys av humant papillomvirus, HPV, som är orsaken till livmoderhalscancer.

Resultaten visar att med självprovtagning följt av HPV-test skulle mer än dubbelt så många kvinnor kunna identifieras som riskerar att annars drabbas av livmoderhalscancer. Samtidigt skulle den totala kostnaden för screeningprogrammet för livmoderhalscancer kunna halveras. Screening baserad på självprovtagning gör det också möjligt att nå ut till kvinnor som valt att inte delta i cellprovtagningen och ta ett prov hos barnmorska.
 

Mer information:
Pressmeddelande Uppsala universitet
Artikel i British Journal of Cancer
Ulf Gyllenstens forskning