Nytt sätt att aktivera immunceller till cancervaccin

2019-06-05

Immunceller från cancerpatienter har sedan länge använts som vaccin för cancerbehandling, med viss framgång. En ny studie från IGP visar att immunceller från friska donatorer kan användas på ett liknande sätt för att aktivera de nödvändiga immuncellerna och leda till ett stabilt och specifikt immunsvar. Resultaten visar på möjligheten att ta fram ett cancervaccin som kan komma många cancerpatienter till del.

Med cancervaccin stimuleras patientens immunförsvar så att det kan känna igen och angripa cancern. Ett sätt att uppnå en sådan stimulering är att använda immunceller som kallas dendritiska celler som man tar ut från patienten, odlar och manipulerar i labbet, och sedan injicerar tillbaka i samma patient. Men det har visat sig att den uppnådda effekten inte beror på de injicerade cellerna direkt utan på dendritiska celler som funnits i kroppen hela tiden och som tar upp material från de döende, injicerade cellerna.

– Vår studie baserade sig på att det faktiskt är de befintliga dendritiska cellerna – vi kallar dem dendritiska ”bystander”-celler – och inte de injicerade dendritiska cellerna som stimulerar immunsvaret. Eftersom det ofta blir logistiska problem med att hantera celler från patienter ville vi undersöka möjligheten att använda dendritiska celler från en annan källa istället, säger Grammatiki Fotaki, doktorand vid IGP och försteförfattare till studien.

Forskarna använde musmodeller och tog fram dendritiska celler från en donator, som de manipulerade genetiskt så att de skulle bilda tumörassocierade antigen efter att de injicerats. Antigenen bildades lokalt, vid injektionsstället, men gjorde så att musens egna dendritiska ”bystander”-celler kom dit och aktiverades att stimulera en antitumörrespons.

– Istället för att manipulera patienternas egna celler så att de aktiverar deras immunsvar har vi visat att aktiveringen av immunsvaret kan ”outsourcas” till en frisk donator. Det förenklar tillverkningsprocessen drastiskt och skulle idealt kunna sättas upp som ett standardvaccin som kan komma många patienter till del, säger Di Yu som har lett studien.

Forskarnas målsättning framöver är att hitta en optimal vaccinationsstrategi genom att testa kombinationen av dendritiska celler och olika genetiska manipulationer för att producera immunreglerande faktorer och antigener.

Studien har publicerats i två artiklar in tidskriften OncoImmunology and har finansierats av Immunicum AB, ett ledande utvecklingsföretag inom området dendritiska cellvaccin.
 

Mer information:
Artikel I i OncoImmunology
Artikel II i OncoImmunology
Grammatiki Fotakis och Di Yus forskning i Magnus Essands grupp