Nytt test förbättrar diagnostiken av äggstockscancer

2019-07-01

Majoriteten av de kvinnor som opereras på misstanke om äggstockscancer visar sig vara helt friska eller ha godartade äggstocksförändringar. Nu har Ulf Gyllenstens forskargrupp tillsammans med kollegor vid Uppsala universitet och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet utvecklat en ny metod där man med ett blodprov kan diagnosticera cancern utan att behöva operera för säkerhets skull. Den här upptäckten kan leda till färre onödiga och riskfyllda operationer.

I studien har forskarna tagit fram ett biomarkörtest bestående av elva proteiner. Genom att analysera dessa proteiner i blodprov från patienter som uppvisat en avvikelse på ultraljud som gör att man misstänker cancer skulle vården säkrare kunna identifiera de kvinnor som inte har cancer.

Det nyutvecklade testet kommer att utvärderas i större skala med hjälp av prover som samlats in från samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen och Halland.

Testet har tagits fram i samarbete med företaget Olink Protemics AB och studien har nyligen publicerats i tidskriften Communications Biology.
 

Mer information:
Pressmeddelande Uppsala universitet
Artikel i Communications Biology
Ulf Gyllenstens forskning