Nytt WHO-reagens för autoantikroppar positivt för SLE-patienter

2019-09-06

I en ny studie, som publiceras i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases, presenteras ett WHO-referensreagens som tagits fram av ett internationellt team av forskare och kliniska laboratorier. Detta reagens kommer att underlätta justering av autoantikroppsanalyser vid SLE och därmed också diagnos och behandling av SLE-patienter.

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en reumatisk sjukdom som framför allt drabbar kvinnor i fruktsam ålder. För att diagnosticera SLE används ofta antikroppar mot så kallat dsDNA. Världshälsoorganisationen (WHO) framställde 1985 ett referenspreparat för autoantikroppar mot dsDNA som har använts över hela världen av sjukhuslaboratorier och företag som framställer undersökningsmetoder för att mäta autoantikroppar mot dsDNA.

Denna referenspreparation tog slut för mer än tio år sedan och i den aktuella artikeln beskriver Johan Rönnelid vid IGP och hans kollegor arbetet med att ta fram och värdera en ny referenspreparation. Den nya preparationen har godkänts av WHO och forskarna avser att den ska komma att användas för att standardisera olika metoder för att mäta autoantikroppar mot dsDNA, och därmed förbättra diagnostik och behandling av patienter med SLE.

Mer information:
Pressmeddelande Uppsala universitet
Artikel i Annals of the Rheumatic Diseases
Johan Rönnelids forskning