Tre nya delar inom databasen The Human Protein Atlas

2019-09-09

I dagarna har HPA-projektet släppt en ny version av The Human Protein Atlas. Den innebär den största uppdateringen hittills, med de helt nya delarna Blood Atlas och Brain Atlas samt en Metabolic Atlas som tagits fram i samarbete med Chalmers.

Projektet The Human Protein Atlas har som mål att kartlägga alla proteiner in människans celler, vävnader och organ. Alla data görs allmänt tillgängligt för forskare och företag, något som har bidragit till tusentals forskningsartiklar om människans biologi och sjukdomar. Den nya versionen är nummer 19 i ordningen.

The Human Protein Atlas består av sex separata delar varav atlasarna för blod, hjärna och metabolism nu alltså precis har släppts. Vi tror att alla de nya data som nu blir publika kommer att vara till stor nytta för fortsatt forskning inom dessa områden, säger Fredrik Pontén, som är kliniskt ansvarig för HPA-projektet vid IGP.

Materialet i Blood Atlas kan bli särskilt intressant för forskare som studerar immunceller och för utveckling av nya behandlingar av cancer och autoimmuna sjukdomar. Där presenteras gener som uppvisar högre aktivitet i olika typer av vita blodkroppar, inklusive gener vars aktivitet man tidigare inte sett i humana blodceller.

I Brain Atlas presenteras en kartläggning av proteiner i olika delar av hjärnan, inte bara hos människa utan även i mus och gris. Skillnader som finns mellan hjärncellerna hos de olika arterna kan få betydelse för hur resultat från djurmodeller överförs till forskning på människans hjärna.

Den nya Metabolic Atlas är den hittills mest omfattande kartläggningen av människans metabolism, med biokemisk information och samband för mer än 13 000 reaktioner, 4 000 unika substanser och 3 500 gener.

The Human Protein Atlas har tillsammans med tidskriften Science tagit fram en poster om projektets Blood Atlas. Den har publicerats in tidskriftens senaste nummer och om en månad kommer Brain Atlas-postern.

Mer information:
Pressmeddelande The Human Protein Atlas
The Human Protein Atlas webb
HPA-projektet vid IGP