Infrastrukturer vid IGP

I anslutning till institutionen finns sex servicefaciliteter som även är öppna för forskare utifrån. De flesta av dem ingår i SciLifeLabs organisation.

Uppsala Genomcenter tillhandahåller olika typer av genetiska analyser, till exempel sekvensering och genotypning.

Faciliteten Klinisk genomik Uppsala har som uppdrag att utveckla och tillhandahålla genetiska tester för klinisk rutindiagnostik och translationella forskningsprojekt.

Vid faciliteten PLA och singelcellproteomik används proximitetsbaserade metoder för att visualisera och analysera proteiner och proteininteraktioner i enskilda celler.

Datacenter tillhandahåller service avseende IT och datahantering både till andra SciLifeLab-plattformar och till externa användare.

Centrum för preklinisk cancerbehandling är en pilotfacilitet som erbjuder service kring utvärdering av nya läkemedel och för studier för att förfina tillämpningen av nuvarande cancerbehandlingar.
 

Vid IGP finns också faciliteten BioVis där forskare erbjuds service inom flödescytometri och mikroskopi. BioVis finansieras till största delen av vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

tre sammansatta bilder som visar labmiljöer
                                                                                                                                Foto: Mikael Wallerstedt