Centrum för preklinisk cancerbehandling

logotyp SciLifeLabCentret för preklinisk cancerbehandling är en pilotfacilitet som stöds av SciLifeLab och Uppsala universitet. Centret tillhandahåller service åt prekliniska och kliniska forskare som utvärderar nya läkemedel i kombination med standardbehandlingar in vivo, eller som genomför kontrollerade studier för att förbättra befintliga cancerbehandlingar in vivo.

Mer information om faciliteten finns på den engelska webbsidan.

Senast uppdaterad: 2021-11-15