Centrum för preklinisk cancerbehandling

Centret för preklinisk cancerbehandling är en pilotfacilitet som stöds av SciLifeLab och Uppsala universitet. Centret tillhandahåller service åt prekliniska och kliniska forskare som utvärderar nya läkemedel i kombination med standardbehandlingar in vivo, eller som genomför kontrollerade studier för att förbättra befintliga cancerbehandlingar in vivo.

Mer information om faciliteten finns på den engelska webbsidan.