Om IGP

Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) bedriver forskning och undervisning om genetiska sjukdomar, tumörsjukdomar och diabetes. Vi ska också sprida och nyttiggöra forskningen så att den kan leda till förbättrad hälsa för patienter med dessa sjukdomar.

Vårt mål är att vara en effektiv, transparent och serviceinriktad organisation och en attraktiv institution för forskare inom våra profilområden.

Kontaktuppgifter institutionsledning vid IGP

Prefekt:
Karin Forsberg Nilsson
018-471 4158
070-1679579
prefekt@igp.uu.se
Twitter:@ForsbergNilsson
 
Stf. prefekt:
Marie Allen
018-471 4803
stfprefekt@igp.uu.se


 
Bitr. prefekt med ansvar
för rekryteringsfrågor:
Bo Stenerlöw
070 425 0549
bitrprefekt_
rekrytering@igp.uu.se
Bitr. prefekt med ansvar
för forskarutbildning:
Claes Wadelius
018-471 4076
bitrprefekt_
forskarutbildning@igp.uu.se

 
 
Studierektor grundutbildning:
Nils-Erik Heldin
018-471 4679, studierektorGU@igp.uu.se
 
Administrativ chef, ekonomi:
Birgitta Gustafsson
018-471 5029
administrativchef-ekonomi@igp.uu.se
Administrativ chef, personal:
Camilla Nilsson
018-471 5034
administrativchef-HR@igp.uu.se
 

Hitta hit

Institutionen har verksamhet vid Rudbecklaboratoriet, BMC och Akademiska sjukhuset.

Rudbecklaboratoriet

Besöksadress: Dag Hammarskjölds v 20
Postadress: Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

BMC

Besöksadress: Husargatan 3
Postadress: Box 815, 751 08 Uppsala

Akademiska sjukhuset

Besöksadress: Ingång 78, ingång 81
Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Karta
 

Användarkonto vid IGP

Anställda och övrigt verksamma vid universitetet som har ett svenskt personnummer kan använda eduID.se för att aktivera sitt anställdkonto. Kontot kan också aktiveras med hjälp av en engångskod. Information om aktivering av användarkonto finns på sidan Användarkonto vid Uppsala universitet.